Vi på Skip är angelägna om att du har tillgång till rätt verktyg och information för att kunna hantera och skydda din sekretess på internet. Därför har vi tagit fram en policy för att informera dig om de personuppgifter som Skip samlar in, vilka som har tillgång till dessa uppgifter och vad vi gör med uppgifterna. Genom att handla produkter från Skip godkänner du att dina personuppgifter används enligt denna policy. Om vi förändrar policyn kommer vi att meddela detta på den här webbsidan så att du alltid vet hur vi använder dessa.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker kan placera i din dator för att på olika sätt komma ihåg dig och ditt besök samt bidra till en bättre upplevelse och funktion för dig. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 och ändrades 1 juli 2011 ska alla besökare av en webbplats informeras om vad cookies används till. Cookies används på de flesta hemsidor och är inte skadligt för din dator. Mer information finns att läsa på Kommunikationsmyndigheten PTS hemsida.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, persistent cookies, sparar en fil en längre tid på din dator. Den används exempelvis för att hemsidan ska känna igen dig och de val du gjort vid ett tidigare besök.

Den andra typen kallas sessionscookies. När du besöker en hemsida lagras sessionscookien temporärt i din dators minne för att exempelvis hålla reda på vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies betyder att cookien kommer från tredje part. Dessa cookies kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Cookies som exempelvis används för webbstatistik och annonsering kan vara tredjepartscookies.

Skips användande av cookies

Skip använder både sådana persistent cookies och sessionscookies som beskrivs ovan. Informationen i dessa cookies är helt anonym och är enbart knuten till din dator och ditt besök på Skips webbplats dvs. inga personuppgifter och annan information som kan kopplas till dig som individ samlas in.

Skip använder i vissa fall förstahandscookies för sessionshantering. Vi använder även tredjepartscookies från betrodda leverantörer bland annat för analys av användning som ligger till grund för vår framtida produktutveckling samt så kallad remarketing då vi kan komma att informera om och marknadsföra Skip externt för användare som har besökt Skip.se eller vår facebooksida. I korthet alltså, om du besökt Skip kan du genom vår användning av dessa cookies se information om Skip på andra webbplatser du besöker därefter (om du inte valt att rensa bort cookies innan du surfar vidare från Skip.se).

Samtycker du inte till att cookies används kan du rensa och stänga av cookies i din webbläsare. Vissa webbläsare (exempelvis Googles ”Chrome”) kan du nyttja i ett så kallat inkognitoläge då webbläsaren automatiskt raderar alla cookies när du stänger ner den

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). En lag vars syfte är att skydda privatpersoners integritet. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. Skip informerar här hur vi behandlar personuppgifter.

Vilka uppgifter avses?

Med personuppgift avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Personuppgifter som du lämnar i samband med upprättande av eller löpande under en förbindelse mellan dig och ett företag eller organisation som använder sig av Skip för distribution av försändelser. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Skip samarbetar med såsom transportföretag eller företag som hanterar betalningar.

Vem ser mina personuppgifter?

Endast de anställda på Skip som behöver ha tillgång till uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dessa.

Som kund eller annan intressent till Skip har du rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om Skips användning av dina personuppgifter. Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering, eller borttagning av uppgifter, kontakta oss genom e-post till (info@skip.se)