Gå med i Skip Nutritions affiliateprogram

Ansökan

Du ansöker till affiliate programet via ansökningsformuläret. Inom kort kommer din ansökan bli besvarad.

För att kunna ansöka behöver du vara bosatt i Sverige och ha ett svenskt personnummer alternativt organisationsnummer om du gör det via ett bolag.

Procentbaserad provision

Du får betalt i procent på det belopp en kund handlar produkter för. Procenten variera mellan 5-10% beroende på kampanj och produkt.

Detta innebär att du får betalt då någon klickar på din annons eller textlänk och sedan genomför ett köp på www.skip.se.

Du får inte procentuell ersättning på fraktkostnader eller moms.

Vissa produkter är undantagna från affiliate. Detta gäller produkter som är framtagna med extern person/företag.

Utbetalning

Vi betalar ut intjänad provision den 15:e varje månad i efterskott. Infaller den 15:e på en helgdag skickas utbetalningen nästkommande vardag. Det kan dock dröja ett par bankdagar innan betalningen syns på ditt bankkonto.

För att få utbetalt som privatperson måste din intjänade provision som är klar för utbetalning uppgå till minst 500 SEK. För utbetalning behöver vi ditt fullständiga namn, adress, telefonnr, personnummer samt bankkontonummer.

Är du privatperson och under 18 år behöver vi även godkännande från målsman. Be målsman kontakta oss via info@skip.se minst en vecka innan utbetalningstillfället.

Ej utbetald provision förflyttas fram till nästa utbetalningstillfälle.

Skatt

För utbetalningar till svenska privatpersoner gör vi avdrag för gällande skatter, det vill säga arbetsgivaravgift (31,42%) och löneskatt (30%).

För utbetalningar till svenska företag betalar vi ut provisionen med tillägg för moms.

Tänk på att ange korrekta uppgifter för att vi ska kunna göra utbetalningar, t.ex.personnummer, bankkonto och/eller företagets registreringsnummer samt VAT/momsregistreringsnummer.

Affiliate Area

När du blir godkänd som affiliate kan du logga in till affiliate area. Här kan du själv generera spårningsbara länkar, ta del av kampanjer, se statistik på hur många köp som gjorts mm.

Gå vidare till ansökan och inloggning