Tillverkning & Produktkontroll

Tillverkning
Skip tillverkar alltid mot egna recept med specificerade råvaror för att vara säker på produkternas funktion och kvalitet.
Produktionen sker hos utvalda legotillverkare med en kvalitetsstyrd produktion.
Legotillverkarna skall kunna uppvisa av myndigheterna godkända produktionsfaciliteter av typ, -GMP (GoodManufacturingPractice) eller –HACCP, för att kunna säkerställa en jämn och hög kvalitet.

Produktkontroll
Produktkontrollen sker genom att varje del i produktkedjan från råvaruleverantör över legotillverkare och genom vårt lager och distributions center är certifierade och godkända.