Skip pokalen

 

 

Skippokalen delades ut för första gången 1979 och därefter har den delats ut nästan varje år.

 

 

 

2013

2012: Rookie Westin

2011: Lisbeth Grape

2010: Anders Graneheim. Se youtube film från utdelning.

2009 Ulf Björnfot

2008 Janne Malmqvist

2007 Karin Isaksson

2006 Mike Andersson

2005 Monika Riscoll

2004 Roddy Benjaminsson

2003 Sten Wigstrand

2002 Kristina Albrecht

2001 Nicke på ProGym

2000 Yvonne Rosell

1999 Johan Oldenmark

1998 Nicko Lundholm

1997 Andreas Carling

1996 Arne Tammer

1995 Ove Rytter

1994

1993 Kent Gustavsson

1992 Gunilla Söderberg

1991

1990

1989

1988

1987 Rune Andersson

1986

1985 Ulf Bengtsson

1984

1983

1982

1981

1980

1979 Erling Wahlgren